top of page
Vybrané texty

Venkov v českém filmu 1945-1969 Filmová tvář kolektivizace (Academia, ÚSTR 2013)
Slovenská Pribeta ve filmu a ve skutečnosti (ÚSTR 2013)

​Ermanno Olmi – Rozhovory - O životě a díle italského filmového režiséra (Camera obscura 2012)

Bloudění lesním hvozdem - studie o filmu Cesta hlubokým lesem (Film a dějiny 4, Casablanca 2012)

Cesta na Kunstseminar  -  Životní příběh malíře Radoslava Kutry  (Paměť a dějiny 3 / 2011)

Od Moravy k Rýnu a zase zpět  - O životním putování P. Josefa Stojaspala  (ZVUK Zlínského kraje, 1 / 2010)

Oline, ty nejsi po fotrovi! aneb konec velké války ve filmu Ať žije republika (Film a dějiny 3, Casablanca 2009)

Prostor jako fenomén  -  filozofická úvaha  (Prostor Zlín  1 / 2007)Rozhlasová tvorba

Historie věčně živá / Historie Plus (ČRo 6 / Plus)

- pořady s historickou tematikou: Politické vězeňkyně, Kolektivizace venkova, ​Odkazy Velké Moravy, Moravští Chorvaté, Život v krematoriu, Památky valašského Závrší, Přemyslovský Levý Hradec, Češi v Bosně, Morové rány napříč staletími, Moravští bratři, Pátrání po bitvě na Luckém poli, Zdatný chlebodárce Gustav Fryštenský, Kněz František Satora - vychovatel T.G.M., Když muži sází stromy, Holubyho chata na Velké JavořiněPříběh moravské ropy, Filmařská osada Fabiánka 

Baťa bez bot (ČRo 3 Vltava, 10x13 min.)

- série reportáží o investičních projektech T. Bati a jeho následovníků  

Sen o Baťově dráze (ČRo 3 Vltava, 2021, 59 min.)

- radiodokument o nedostavěné železniční trati

Výlety po Cyrilometodějských stezkách (EKSCM, 2018-2022, 25x13 min.)

- podcastové reportáže z památných míst na Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje 

Kapucínské pastorále (ČRo 3 Vltava, 2015, 40 min.)

- radiodokument o knězi, řeholníku a básníku Jiřím Janu Víchovi OFMCapVýlety po Bílých Karpatech  (ČRo 3 Vltava, 2014, 10x14 min.)

- série reportážních výletů po jihovýchodní Moravě

 

Famákovy dějiny (ČRo 3 Vltava, 2014, 47 min.)

- radiodokument o životním a tvůrčím osudu českého filmaře V. Venclíka

 

Kantorem na Vojvodině (ČRo 3 Vltava, 2013, 50 min.)

- radiodokument o českých krajanech na Balkáně

 

Islandská zastavení (ČRo 3 Vltava, 2012, 10x10 min.)

- série cestopisných reportáží z IslanduZapomenuté portréty (ČRo Leonardo, 2012, 5x13 min.)

- medailony politických vězňů

Folklór žije (ČRo Dvojka)

Památkové domky, Za vínem autentickým  Zemí dávných Dáků (ČRo 3 Vltava, Rádio Leonardo, 2009, 10x10 min.)

- série cestopisných reportáží z RumunskaKrál na hrad (ČRo 3 Vltava, 2008, 50 min.)

- radiodokument o českých monarchistechEnvironmentalismus (ČRo 3 Vltava 2008, 50 min.)

- radiodokument z cyklu Ismy po českuSardinská zastavení (ČRo 3 Vltava, 2007, 20x10 min.)

- série cestopisných reportáží ze Sardinie 

  

Audiovizuální cestopisné prezentaceSardinské nuraghi                                             Na slavnosti v sardinském Teti              Nejstarší islandský parlament                        Na islandském statku Hali

Fotografická práce
Sardinie                                                           Island
Berlín
bottom of page